ڨنّاريّه

gennèria

Etymologie : enginar (turc)

Equivalent / sens en arabe :
خرشوف

Equivalent / sens en français : artichautenginar en turc signifie «artichaut».