كوجينه

cùjina

Etymologie : cucina (italien)

Equivalent / sens en arabe :
مطبخ

Equivalent / sens en français : cuisine


italien (cucina), espagnol (cocina)